Đá cầu

Sản phẩm

Trụ đá cầu

Code S28210

Tổng quan

- Trụ sắt vuông 40, sơn tĩnh điện
- Đối trọng 50kg/trụ 

Tiện ích sản phẩm

Có bánh xe di chuyển và có 2 mức căng lưới cho thi đấu nam/nữ

Thông tin quan trọng

Ngoài ra còn có sản phẩm S28810: Lưới đá cầu với kích thước 7x0.75m