Cầu lông

Thi đấu

Trụ cầu lông trung gian

Code S27060

Tổng quan

- Trụ cầu lông sản xuất theo chuẩn Châu Âu EN 1509
- Trụ làm băng sắt vuông 40 chắc chắn, được xử lý bề mặt và sơn tĩnh điện.

Tiện ích sản phẩm

- Trụ trung gian dùng chung với trụ cầu lông thi đấu S27030 để có được 2 sân

Thông tin quan trọng

 Bề mặt vật liệu được xử lý bằng công nghệ phun cát và nhúng kẽm nóng trước khi sơn tĩnh điện giúp sản phẩm bền và đẹp hơn với thời gian.